De fleste virksomheder står fra tid til anden med et problem

Problemet kan tage mange former, heriblandt:

 • En teknisk udfordring, som ikke lige er til at se en vej ud af, miniaturisering eller nye funktioner.
 • Produktionsproblemer, dårlig kvalitet, høje fejlrater eller for høje testomkostninger.
 • Nye produktideer, -koncepter.
 • Problemer i forbindelse med at flytte produktion til nye fabrikker, enten i DK eller i udlandet.

I virksomhedens daglige drift sker det ofte at man støder ind i problemer, man ikke havde regnet med og som ikke lige er til at løse med de forhånden værende ressourcer.

For at komme videre er det ofte en god ide at hente inspiration og hjælp udefra, sådan at ens egne ressourcer kan blive udviklet til bedre at håndtere fremtidige udfordringer.

Udbyttet for jer som kunde:

 • Vi tager udgangspunkt i en konkret problemstilling, og det er her vi er forskellige i fht vores konkurrenter, hvor vores konkurrenter vil sætte systemer op.
 • "Innovation i Praksis", dvs. vi tager jeres aktuelle udfordring og hjælper med at løse den.
 • Vi afleverer opgaven sådan at jeres egne folk er sikre på, at de kan klare resten selv.
 • Styrke mindset og fjerne mentale blokeringer for at udnytte viden og erfaring på nye måder.
 • Gå fra problemer til løsninger.
 • Passion for renewal.
 • Hjælp til at fintune/forny jeres processer.
 • Etablere netværk og dialog på tværs af virksomheden. Mødes en gang om ugen eller mere. Det tager tid, men det betaler sig.
 • Hjælp til at bryde gamle mønstre og bane vejen for vedvarende innovation.
 • Vi vil guide jeres folk til selv at løse opgaven.
 • Tilbagemelding til jer om lederrollene i de respektive teams og de uformelle ledere
 • Bedre samarbejdsklima.

Vores berettigelse ligger i at vi kan bidrage med:

 • Overblik: Tilvejebringe et overblik baseret på jeres egne folk og jeres forudsætninger ved at vi fungerer som lyttere og derved få de indforståede begrænsninger ud i lyset. Begrænsninger kan først vurderes som værende reelle eller imaginære, når de er kommet frem i lyset. Denne proces skal prøves nogle gange før den falder naturligt. Vi kan facilitere denne proces.
 • Nye vinkler: ved ikke at have været en del af firmaet kan vi se problemet fra nye vinkler og derved finde nye løsninger.
 • Mentor for projektgruppen: være en udefra kommende person, som kan lytte til medarbejderen og diskutere aktuelle væsentlige spørgsmål. Dette kan frigøre skjulte evner hos medarbejderen og dermed bidrage til løsningen af det aktuelle problem såvel som fremtidige opgaver.
 • Ny viden: bidrage med viden fra andre produktområder og fra en stor produktion såvel som en lille virksomhed. Kan bidrage med erfaring for metoder og faldgruber, som er relevante for begge scenarier.
 • Brug af ressourcer: Være i stand til at udnytte afdelingens/teamets ressourcer mere optimalt ved at kende de primære talenter/styrker hos de enkelte medarbejdere. Denne indsigt gør det muligt at få adgang teamets ressourcer, og til at udnytte disse styker til at skabe bedre resultater.
 • Team: Få teamet til at fungere mere optimalt ved at være bevidste om hinandens roller i teamet, og hvordan de bedre kan anvendes, så teamet styrker samarbejdet inden for teamet og på tværs af afdelinger, og dermed også styrke synergien internt i virksomheden.
 • Kreativitet og innovation: Få medarbejdere til at se udfordringer fra nye vinkler, og bidrage med redskaber, der gør at medarbejderne er i stand til at finde på nye og konstruktive løsninger. Dette gøres gennem øvelser og mentale redskaber i fht virksomhedens og medarbejdernes konkrete problemstillinger.
 • Forebygge konflikter: Klæde teamet på til at forebygge og håndtere konflikter, og dermed reducere støj i virksomheden, og øge engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere, der igen øger fokus og output i fht. at generere nye ideer, nye produkter, finde løsninger på problemstillinger, og dermed styrke virksomhedens omsætning.

Workshop

Med denne halvdags workshop vil det være muligt at få klargjort de vigtigste problemer din virksomhed står overfor.
Formålet med denne workshop er at få synliggjort problemet, og få fastlagt rammerne samt klargjort målsætningen.
Dernæst vil vi støtte jer i at finde frem til de bedst mulige løsninger på problemet.

Der kan downloades og printes en nærmere beskrivelse af workshoppen nedenfor.
Vi står naturligvis stadig til rådighed for spørgsmål.

Tags: